03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

מן התקשורת

הכתב כראי לתכונות המנהלת
אבחון גרפולוגי מאפשר להגדיר את סגנון הניהול של
המועמדים לתפקידי הניהול ולשלב בתפקיד את האדם
המתאים ביותר לארגון.
כיצד רואים בכתב היד מיהו המנהל המשלב, המתייחס,
המקדיש או המתבדל.
הגרפולוגית סמדר ענבר תגלה לכן את הסוד.
נשים ועסקים – אסימון אתר הנשים של ישראל

 


 

גיוס עובדים בזמן מיתון

גרפולוגיה בזמן מיתון גרפולוגיה בזמן מיתון

מיתון הוא זמן של צמצומים, פיטורין אבל לא רק. אבטלה יכולה להוות כפסק זמן להרהור, לבדיקה וחיבור לחלומות שלנו, גם אם הם נראים מופרכים. הגרפולוגיה, ככלי עזר בזמן מיתון

ראה מאמר בנושא: גיוס עובדים בזמן מיתון, סמדר עמבר 27/10/2008

הכתב כראי לתכונות המנהלת
אבחון גרפולוגי מאפשר להגדיר את סגנון הניהול של
המועמדים לתפקידי הניהול ולשלב בתפקיד את האדם
המתאים ביותר לארגון.
כיצד רואים בכתב היד מיהו המנהל המשלב, המתייחס,
המקדיש או המתבדל.
הגרפולוגית סמדר ענבר תגלה לכן את הסוד.
נשים ועסקים – אסימון אתר הנשים של ישראל

 


 

גיוס עובדים בזמן מיתון

גרפולוגיה בזמן מיתון גרפולוגיה בזמן מיתון

מיתון הוא זמן של צמצומים, פיטורין אבל לא רק. אבטלה יכולה להוות כפסק זמן להרהור, לבדיקה וחיבור לחלומות שלנו, גם אם הם נראים מופרכים. הגרפולוגיה, ככלי עזר בזמן מיתון

ראה מאמר בנושא: גיוס עובדים בזמן מיתון, סמדר עמבר 27/10/2008