03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

הכוונה מקצועית

האבחון הגרפולוגי יכול לתת לנועץ, הנמצא על פרשת דרכים, אינפורמציה חשובה על עצמו ולשמש כמראה.

האבחון הגרפולוגי עוזר, מחד להרחיב את ספקטרום האפשרויות ומנגד למקד את הנועץ. בעולם בו האדם מוצף באינפורמציה ובאפשרויות אין ספור יש חשיבות רבה לתהליך בו הנועץ והגרפולוג עושים, ביחד, "סדר בבלגן" ובוררים את האפשרויות הנכונות עבור הנועץ, בהתאם לכישוריו.

התהליך הוא משותף, יש הקשבה לצורכי הנועץ ומשאלותיו תוך כדי התייחסות לכישוריו ומגבלותיו.

תהליך הייעוץ מנסה להגיע לרצונות האמיתיים של הנועץ מבלי להיות מושפעים מגורמים חיצוניים לנועץ כמו " אמא רוצה שאהיה רופא", "לאבא יש משרד עו"ד ואני אמור להמשיך אותו".

האבחון הגרפולוגי יכול לתת לנועץ, הנמצא על פרשת דרכים, אינפורמציה חשובה על עצמו ולשמש כמראה.

האבחון הגרפולוגי עוזר, מחד להרחיב את ספקטרום האפשרויות ומנגד למקד את הנועץ. בעולם בו האדם מוצף באינפורמציה ובאפשרויות אין ספור יש חשיבות רבה לתהליך בו הנועץ והגרפולוג עושים, ביחד, "סדר בבלגן" ובוררים את האפשרויות הנכונות עבור הנועץ, בהתאם לכישוריו.

התהליך הוא משותף, יש הקשבה לצורכי הנועץ ומשאלותיו תוך כדי התייחסות לכישוריו ומגבלותיו.

תהליך הייעוץ מנסה להגיע לרצונות האמיתיים של הנועץ מבלי להיות מושפעים מגורמים חיצוניים לנועץ כמו " אמא רוצה שאהיה רופא", "לאבא יש משרד עו"ד ואני אמור להמשיך אותו".