03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

אבחון משפחתי וזוגי

האבחון הגרפולוגי יכול לזהות את סגנון התקשורת בין בני זוג ובין
הורים וילדים. ניתן לקבל אינפורמציה על הערכים המרכזיים המנחים
כל אחד מבני הזוג.

באבחון המשפחתי/זוגי נשאלות שאלות כמו:

האם יש התאמה אינטלקטואלית בין בני הזוג?

האם יש פערים ביכולות הרגשיות בין השניים?

מה מידת הצורך בחיים מיניים פעילים של כל אחד מבני הזוג?

האם בן הזוג שלי נוטה לנאמנות או זקוק לגירויים ושינוים תמידיים?

מה חשוב יותר לתא המשפחתי, לכל אחד מבני הזוג, חומר או רוח? רכב
חדש, דירה גדולה שכולם יקנאו או שיעור פסנתר לילדים? עמדת ניהול
בכירה או להקריא סיפור לילדים לפני השינה?

האבחון הגרפולוגי אינו מחליף ייעוץ משפחתי זוגי אך הוא יכול לקצר תהליכים,
לתת נקודת מבט נוספת.
מכון עמבר עובד בשיתוף עם איה שמידט מ"קוגניטו" – יועצת זוגית
ומשפחתית .

 

האבחון הגרפולוגי יכול לזהות את סגנון התקשורת בין בני זוג ובין
הורים וילדים. ניתן לקבל אינפורמציה על הערכים המרכזיים המנחים
כל אחד מבני הזוג.

באבחון המשפחתי/זוגי נשאלות שאלות כמו:

האם יש התאמה אינטלקטואלית בין בני הזוג?

האם יש פערים ביכולות הרגשיות בין השניים?

מה מידת הצורך בחיים מיניים פעילים של כל אחד מבני הזוג?

האם בן הזוג שלי נוטה לנאמנות או זקוק לגירויים ושינוים תמידיים?

מה חשוב יותר לתא המשפחתי, לכל אחד מבני הזוג, חומר או רוח? רכב
חדש, דירה גדולה שכולם יקנאו או שיעור פסנתר לילדים? עמדת ניהול
בכירה או להקריא סיפור לילדים לפני השינה?

האבחון הגרפולוגי אינו מחליף ייעוץ משפחתי זוגי אך הוא יכול לקצר תהליכים,
לתת נקודת מבט נוספת.
מכון עמבר עובד בשיתוף עם איה שמידט מ"קוגניטו" – יועצת זוגית
ומשפחתית .