03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

אבחון אישי

מידע על מאפיינים אישיים, קשיים, נטיות והעדפות
לעיתים נועץ מגיע לבדיקה הגרפולוגית ומצהיר כי הוא "סתם בא בשביל הכיף".
מניסיוני אין פניה לייעוץ "סתם בשביל הכיף". אם מקלפים מעט "שכבות" מגלים
כי יש סיבה עמוקה יותר לפניה. לעיתים הנועץ מודע לסימפטומים התנהגותיים
מעכבים או מפריעים, אך אינו יודע מה הסיבות לכך, ולפעמים אף מדחיק את
הסימפטומים לבעיה שיתכן שיש לו. במקרים אחרים מביע הנועץ תחושה,
לא לגמרי מוגדרת לו עצמו, של חוסר מנוחה או חוסר סיפוק.
האבחון יכול לתת תמונה ברורה על מצבו הרגשי של האדם, על דרך התנהלותו,
מידת החיות והמוטיבציה שלו. בכך יכול האבחון לתת הסבר, לכל הפחות חלקי,
לסיבת הפניה של האדם.

הייעוץ הגרפולוגי כמנוף לשינוי
הייעוץ הגרפולוגי יכול לשמש כמנוף לשינוי. האבחון משמש כמראה המשקפת
אותנו מזווית ראיה חדשה. לרוב, אנשים מכירים את היכולות והמגבלות שלהם,
אך אינם מוכנים להישיר מבט אל המראה, מכיוון שזה מחייב שינוי הכרוך בעבודה
ובחוסר נוחות, כמו: לשנות מקום עבודה, לשנות מקצוע, לעזוב בן זוג, להשלים
עם מגבלות שלנו ושל אחרים הקרובים לנו ועוד.

מידע על מאפיינים אישיים, קשיים, נטיות והעדפות
לעיתים נועץ מגיע לבדיקה הגרפולוגית ומצהיר כי הוא "סתם בא בשביל הכיף".
מניסיוני אין פניה לייעוץ "סתם בשביל הכיף". אם מקלפים מעט "שכבות" מגלים
כי יש סיבה עמוקה יותר לפניה. לעיתים הנועץ מודע לסימפטומים התנהגותיים
מעכבים או מפריעים, אך אינו יודע מה הסיבות לכך, ולפעמים אף מדחיק את
הסימפטומים לבעיה שיתכן שיש לו. במקרים אחרים מביע הנועץ תחושה,
לא לגמרי מוגדרת לו עצמו, של חוסר מנוחה או חוסר סיפוק.
האבחון יכול לתת תמונה ברורה על מצבו הרגשי של האדם, על דרך התנהלותו,
מידת החיות והמוטיבציה שלו. בכך יכול האבחון לתת הסבר, לכל הפחות חלקי,
לסיבת הפניה של האדם.

הייעוץ הגרפולוגי כמנוף לשינוי
הייעוץ הגרפולוגי יכול לשמש כמנוף לשינוי. האבחון משמש כמראה המשקפת
אותנו מזווית ראיה חדשה. לרוב, אנשים מכירים את היכולות והמגבלות שלהם,
אך אינם מוכנים להישיר מבט אל המראה, מכיוון שזה מחייב שינוי הכרוך בעבודה
ובחוסר נוחות, כמו: לשנות מקום עבודה, לשנות מקצוע, לעזוב בן זוג, להשלים
עם מגבלות שלנו ושל אחרים הקרובים לנו ועוד.