03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

שירותים למגזר הפרטי

האבחון הגרפולוגי נותן תמונה רחבה על אישיות האדם, על דרך
התנהלותו בינו לבין עצמו, ובינו לבין העולם הסובב אותו. תפישתו
העצמית, מנגנוני הגנה בהם הוא משתמש, העדפות אישיות,
התנהגותו החברתית, מידת היציבות הרגשית שלו, שאפתנותו,
המוטיבציה שלו ועוד.

זוהי אינפורמציה היכולה לעזור לגרפולוג להבין מהם הכוחות העומדים
לרשות הנועץ, ומהן נקודות החולשה המקשות עליו בדרכו להשיג את מטרותיו.
שירותי הגרפולוגיה הניתנים למגזר הפרטי מספקים מענה ליחידים, זוגות
ובני משפחה. המידע העולה מן הבדיקה הגרפולוגית יכול לסייע לאדם
ללמוד יותר על עצמו, כוחותיו ויכולותיו, נטיותיו המקצועיות והאישיותיות
והתאמתו הזוגית, ולהסביר קשיים ומצבים שונים בתוך המשפחה.
כל אלה מספקים תמונת מצב ייחודית ורחבה המאפשרת להבין את
המצב מהיבטים חדשים, להתמודד עם אתגרים ולסייע בתהליכי קבלת החלטות.

 

האבחון הגרפולוגי נותן תמונה רחבה על אישיות האדם, על דרך
התנהלותו בינו לבין עצמו, ובינו לבין העולם הסובב אותו. תפישתו
העצמית, מנגנוני הגנה בהם הוא משתמש, העדפות אישיות,
התנהגותו החברתית, מידת היציבות הרגשית שלו, שאפתנותו,
המוטיבציה שלו ועוד.

זוהי אינפורמציה היכולה לעזור לגרפולוג להבין מהם הכוחות העומדים
לרשות הנועץ, ומהן נקודות החולשה המקשות עליו בדרכו להשיג את מטרותיו.
שירותי הגרפולוגיה הניתנים למגזר הפרטי מספקים מענה ליחידים, זוגות
ובני משפחה. המידע העולה מן הבדיקה הגרפולוגית יכול לסייע לאדם
ללמוד יותר על עצמו, כוחותיו ויכולותיו, נטיותיו המקצועיות והאישיותיות
והתאמתו הזוגית, ולהסביר קשיים ומצבים שונים בתוך המשפחה.
כל אלה מספקים תמונת מצב ייחודית ורחבה המאפשרת להבין את
המצב מהיבטים חדשים, להתמודד עם אתגרים ולסייע בתהליכי קבלת החלטות.