03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

מהי גרפולוגיה

הגרפולוגיה היא מבחן פסיכו-מוטורי השלכתי, שבו היד הכותבת היא "העט" של המוח, ובתנועותיה נותנת ביטוי למתרחש במוחו של הכותב.

בעזרת הגרפולוגיה ניתן לשרטט את אישיותו של הכותב – תכונות אופי, כישורים, סגנון חשיבה, תפיסה עצמית, התנהלות חברתית ועוד.
ההערכה הגרפולוגית מספקת מידע מקיף ומהימן על התנהלות האדם ותפקודו ביומיום. בכך היא מסייעת לנו לשקול באופן אובייקטיבי ומאוזן את תמונת המצב הכוללת, ולקבל את ההחלטה העסקית והאישית הנכונה ביותר.

הנייר עבור הגרפולוג הוא העולם, והכתב הוא סוג של "עכבות" המאפשרות להבין את דרך הפעולה של האדם בחייו באופן כללי. האם הוא מסודר ושיטתי או ספונטאני? האם הוא מדויק בעבודה? האם הוא אדם ישר, מעמיק ללמוד, תקשורתי וחברותי או מתבודד ואדיש למוסכמות?

שירותי הגרפולוגיה במכון עמבר מחולקים לשני נושאים מרכזיים:
גרפולוגיה לעסקים (המסייעת באבחון, ניוד ומיון עובדים, ניוד וקידום, רה-ארגון בצוותי עבודה, בדיקת שותפויות ועוד).
תחום התמחות נוסף או גרפולוגיה ייעוצית-אישית (המסייעת בהכוונה מקצועית, אבחון אישיותי עצמי, התאמה זוגית, פתרון קונפליקטים במשפחה ועוד).יתרונות האיבחון הגרפולוגי

• הבחינה הגרפולוגית היא בעלת רמת מהימנות גבוהה – לא ניתן לבצע מניפולציות בכתב היד, והתוצאות אותנטיות ומשקפות את אישיות הכותב.

• הבחינה הגרפולוגית מגדילה את אחוזי ההצלחה בבחירת מועמדים מתאימים לתפקיד ומנבאת בהצלחה את מידת התאמתם לארגון.

• האבחון הגרפולוגי אינו דורש זמן רב, אינו מאיים על הנבדק (נתפס כפעילות יומיומית). הבחינה קצרה יחסית, יעילה וחוסכת בעלויות.

• המבחן גרפולוגי משמש חלופה או השלמה למבחנים אחרים, למשל: מבחני אישיות או פוליגרף.

• בחינה גרפולוגית נחשבת למבחן המקדים המדויק ביותר בכל הקשור ליושר ואמינות.
 

הגרפולוגיה היא מבחן פסיכו-מוטורי השלכתי, שבו היד הכותבת היא "העט" של המוח, ובתנועותיה נותנת ביטוי למתרחש במוחו של הכותב.

בעזרת הגרפולוגיה ניתן לשרטט את אישיותו של הכותב – תכונות אופי, כישורים, סגנון חשיבה, תפיסה עצמית, התנהלות חברתית ועוד.
ההערכה הגרפולוגית מספקת מידע מקיף ומהימן על התנהלות האדם ותפקודו ביומיום. בכך היא מסייעת לנו לשקול באופן אובייקטיבי ומאוזן את תמונת המצב הכוללת, ולקבל את ההחלטה העסקית והאישית הנכונה ביותר.

הנייר עבור הגרפולוג הוא העולם, והכתב הוא סוג של "עכבות" המאפשרות להבין את דרך הפעולה של האדם בחייו באופן כללי. האם הוא מסודר ושיטתי או ספונטאני? האם הוא מדויק בעבודה? האם הוא אדם ישר, מעמיק ללמוד, תקשורתי וחברותי או מתבודד ואדיש למוסכמות?

שירותי הגרפולוגיה במכון עמבר מחולקים לשני נושאים מרכזיים:
גרפולוגיה לעסקים (המסייעת באבחון, ניוד ומיון עובדים, ניוד וקידום, רה-ארגון בצוותי עבודה, בדיקת שותפויות ועוד).
תחום התמחות נוסף או גרפולוגיה ייעוצית-אישית (המסייעת בהכוונה מקצועית, אבחון אישיותי עצמי, התאמה זוגית, פתרון קונפליקטים במשפחה ועוד).יתרונות האיבחון הגרפולוגי

• הבחינה הגרפולוגית היא בעלת רמת מהימנות גבוהה – לא ניתן לבצע מניפולציות בכתב היד, והתוצאות אותנטיות ומשקפות את אישיות הכותב.

• הבחינה הגרפולוגית מגדילה את אחוזי ההצלחה בבחירת מועמדים מתאימים לתפקיד ומנבאת בהצלחה את מידת התאמתם לארגון.

• האבחון הגרפולוגי אינו דורש זמן רב, אינו מאיים על הנבדק (נתפס כפעילות יומיומית). הבחינה קצרה יחסית, יעילה וחוסכת בעלויות.

• המבחן גרפולוגי משמש חלופה או השלמה למבחנים אחרים, למשל: מבחני אישיות או פוליגרף.

• בחינה גרפולוגית נחשבת למבחן המקדים המדויק ביותר בכל הקשור ליושר ואמינות.