03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

טיפים

לפניכם טיפים ועצות שכדאי לקחת בחשבון לפני ביצוע הבדיקה הגרפולוגית:

לא לנסות לשנות את הכתב במהלך הבדיקה הגרפולוגית
מכיוון שהמבחן הגרפולוגי הוא מבחן השלכתי, המספק לנו מידע על
עולמו הפנימי של הכותב, חשיבה ספונטאנית שבעקבותיה באה כתיבה
ספונטאנית – חשובה לאבחון נכון.
מסיבה זו, חשוב מאוד שלא לנסות ולשנות את הכתב במהלך הבדיקה.

כל ניסיון לשלוט בכתב ולשנותו פוגם בספונטאניות ובשטף הכתיבה,
דבר זה נותן לנו תחושה של עכבות וזיוף, כך שתמיד הפרשנות לכך
תהיה שלילית יותר מאשר בכתיבה האותנטית של האדם. ניסיון לשלוט
בכתב עלול לתת את הרושם שמדובר בבעיה של אי יושר.

חוסר איזון נפשי וגופני – משפיע על הכתב
רצוי לבוא לאבחון גרפולוגי כשהאדם נמצא באיזון נפשי וגופני ונינוחות
רבה ככל שניתן. כדאי להימנע מלהגיע לבדיקה עם תחושות קיצוניות
כמו כעס, עייפות רבה או רעב מציק. במקביל, חשוב שלכותב לא יהיה
חם באופן קיצוני או קר באופן קיצוני.
כל דבר מהנאמר לעיל עלול לגרום לחוסר מנוחה העלול להשפיע על
מצב הרוח של הכותב ולבוא לידי ביטוי בכתב.
יש להתייחס לאבחון שנעשה לשם קבלה לעבודה כאל אבחון לעבודה
ספציפית ואין להשליך ממנו על היכולות באופן כללי. כישלון באבחון
גרפולוגי
לתפקיד מסוים אינו אומר שהכותב אינו מוכשר לעבודות רבות אחרות.

לפניכם טיפים ועצות שכדאי לקחת בחשבון לפני ביצוע הבדיקה הגרפולוגית:

לא לנסות לשנות את הכתב במהלך הבדיקה הגרפולוגית
מכיוון שהמבחן הגרפולוגי הוא מבחן השלכתי, המספק לנו מידע על
עולמו הפנימי של הכותב, חשיבה ספונטאנית שבעקבותיה באה כתיבה
ספונטאנית – חשובה לאבחון נכון.
מסיבה זו, חשוב מאוד שלא לנסות ולשנות את הכתב במהלך הבדיקה.

כל ניסיון לשלוט בכתב ולשנותו פוגם בספונטאניות ובשטף הכתיבה,
דבר זה נותן לנו תחושה של עכבות וזיוף, כך שתמיד הפרשנות לכך
תהיה שלילית יותר מאשר בכתיבה האותנטית של האדם. ניסיון לשלוט
בכתב עלול לתת את הרושם שמדובר בבעיה של אי יושר.

חוסר איזון נפשי וגופני – משפיע על הכתב
רצוי לבוא לאבחון גרפולוגי כשהאדם נמצא באיזון נפשי וגופני ונינוחות
רבה ככל שניתן. כדאי להימנע מלהגיע לבדיקה עם תחושות קיצוניות
כמו כעס, עייפות רבה או רעב מציק. במקביל, חשוב שלכותב לא יהיה
חם באופן קיצוני או קר באופן קיצוני.
כל דבר מהנאמר לעיל עלול לגרום לחוסר מנוחה העלול להשפיע על
מצב הרוח של הכותב ולבוא לידי ביטוי בכתב.
יש להתייחס לאבחון שנעשה לשם קבלה לעבודה כאל אבחון לעבודה
ספציפית ואין להשליך ממנו על היכולות באופן כללי. כישלון באבחון
גרפולוגי
לתפקיד מסוים אינו אומר שהכותב אינו מוכשר לעבודות רבות אחרות.