03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

הרצאות וסדנאות

ההרצאות, הקורסים והסדנאות בגרפולוגיה מאפשרים לראות את
הגרפולוגיה ככלי אבחוני המתחבר לכל תחומי החיים, מבחירה והעסקת
עובדים ועד להחלטה על בן הזוג המתאים ונטיות מקצועית ואישית.

ההרצאות והסדנאות מלוות בדוגמאות של כתבי יד, דרכם אנו דנים
בנושאים כמו סגנונות תקשורת, יחסי אנוש, תפישה עצמית, יושר ואמינות,
אינטליגנציה רגשית, מיניות, נשיות וגבריות.

במהלך ההרצאות והסדנאות מקבלים סימני כתב היד משמעות אחרת,
ונחשף רובד נוסף לתקשורת הנעשית באמצעות כתב היד.

לסמדר עמבר ניסיון בהעברת סדנאות והרצאות בפורומים שונים.

 

ההרצאות, הקורסים והסדנאות בגרפולוגיה מאפשרים לראות את
הגרפולוגיה ככלי אבחוני המתחבר לכל תחומי החיים, מבחירה והעסקת
עובדים ועד להחלטה על בן הזוג המתאים ונטיות מקצועית ואישית.

ההרצאות והסדנאות מלוות בדוגמאות של כתבי יד, דרכם אנו דנים
בנושאים כמו סגנונות תקשורת, יחסי אנוש, תפישה עצמית, יושר ואמינות,
אינטליגנציה רגשית, מיניות, נשיות וגבריות.

במהלך ההרצאות והסדנאות מקבלים סימני כתב היד משמעות אחרת,
ונחשף רובד נוסף לתקשורת הנעשית באמצעות כתב היד.

לסמדר עמבר ניסיון בהעברת סדנאות והרצאות בפורומים שונים.