03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

 

האם לגרפולוגיה יש תוקף משפטי

השאלה האם לגרפולוגיה יש תוקף משפטי היא מעניינת מכיוון שבמשפטים רבים נעזרים במומחים לכתב יד או לגרפולוגים כדי לאמת מסמכים שנכתבו בכתב יד או חתימות של אנשים על מסמכים שונים. במקרים רבים ישנם חילוקי דעות לגבי בכירות המומחה – גרפולוג משפטי או מומחה לכתב יד. בשני המקרים יכולים בעלי המקצוע לאתר זיופים, אך יש עורכי דין רבים המנסים לתקוף חוות דעת של גרפולוג משפטי בטענה שהמומחה העדיף הוא מומחה להשוואת כתבי יד ולא גרפולוג משפטי.

גרפולוג מקצועי או מומחה לכתבי יד?

לימודי משפטים אינם נחוצים לאנשים המעוניינים לעבוד כגרפולוגים משפטיים והדבר נכון גם לגבי מומחים לכתב יד המעידים בבתי משפט. מסתבר כי בתי המשפט מחפשים את הכלי המתאים והיעיל ביותר לשירות מערכת בתי המשפט בנוגע להשוואת כתבי יד וחתימות, בדיקת זיופים וכדומה. מסתבר כי במקרים רבים פונה בית המשפט לקבל חוות דעת של גרפולוג משפטי ומעדיף אותו על פני מומחה לכתב יד בלבד. לפני ארבעים שנה קבע שופט בית המשפט העליון זוסמן כי "מקצוע הגרפולוגיה הגיע לדרגה של מדע שימושי ואין להטיל ספק בכושרו של הגרפולוג לגלות זיופים". יחד עם זאת הוסיף השופט כי תמיד יש חשש כי גרפולוג המובא מטעם מי מהצדדים יכול להטות את חוות דעתו לכוון זה ולכן יש לקחת זאת בחשבון במערכת השיקולים הכוללת.

השוואת כתבי יד הוא תחום בתוך הגרפולוגיה

במסגרת לימודי משפטים מלמדים גם סוגיות הקשורות להשוואת כתבי יד וזיופי חתימות ואימותן על ידי גרפולוג או מומחה לכתבי יד. לימודי משפטים מדגישים את הפסיקות השונות שהתקבלו בנוגע לתחום זה על מנת להעניק כלים לתלמידי לימודי משפטים כדי שיוכלו להשתמש בהם בהופיעם בבתי המשפט בישראל. ואמנם, השוואת כתבי יד וחתימות אינו תחום השונה או המרוחק מהגרפולוגיה, אלא להיפך. תחום זה הוא ענף של הגרפולוגיה. ההבדל הוא שבמלאכת השוואת כתבי יד אין התייחסות לקווי האישיות של הנבדק, אלא רק לבדיקה טכנית של הכתב והדבר מצביע על כך שהגרפולוג המשפטי מבצע רק את השלב הראשון של האימות והבדיקה הטכנית של הכתב ולא את שלב ניתוח האישיות כפי שהוא נדרש במקרים שמחוץ לכתלי בית המשפט.

מומחיות הגרפולוג

יש מקרים כי בבית המשפט מתעוררת בעיית המומחיות של הגרפולוג והיכן רכש את המיומנות שלו, כמה זמן היא ארכה וכיוצא באלה. ישנם עורכי דין שסיימו לימודי משפטים והם מכירים את הסוגייה מלימודיהם, אך הם מנסים להמעיט ממומחיותו של הגרפולוג לפי מקום השתלמותו והתעודה שהוא  מחזיק ברשותו. אך גישת בית המשפט העליון בנקודה זו מאד ברורה. בפסיקה לגבי קבלת חוות דעתו של גרפולוג מסויים על סמך הכשרתו קבע השופט גבריאל כי: "אין פסול עקרוני בהסתמכות בית המשפט על חוות דעת של עד אשר בדרך כזו או אחרת, אם מתוך עיסוק במקצוע או בתור חובב, או בדרך מקרית אחרת, רכש ידע כללי בנושא מסויים".

האם לגרפולוגיה יש תוקף משפטי

השאלה האם לגרפולוגיה יש תוקף משפטי היא מעניינת מכיוון שבמשפטים רבים נעזרים במומחים לכתב יד או לגרפולוגים כדי לאמת מסמכים שנכתבו בכתב יד או חתימות של אנשים על מסמכים שונים. במקרים רבים ישנם חילוקי דעות לגבי בכירות המומחה – גרפולוג משפטי או מומחה לכתב יד. בשני המקרים יכולים בעלי המקצוע לאתר זיופים, אך יש עורכי דין רבים המנסים לתקוף חוות דעת של גרפולוג משפטי בטענה שהמומחה העדיף הוא מומחה להשוואת כתבי יד ולא גרפולוג משפטי.

גרפולוג מקצועי או מומחה לכתבי יד?

לימודי משפטים אינם נחוצים לאנשים המעוניינים לעבוד כגרפולוגים משפטיים והדבר נכון גם לגבי מומחים לכתב יד המעידים בבתי משפט. מסתבר כי בתי המשפט מחפשים את הכלי המתאים והיעיל ביותר לשירות מערכת בתי המשפט בנוגע להשוואת כתבי יד וחתימות, בדיקת זיופים וכדומה. מסתבר כי במקרים רבים פונה בית המשפט לקבל חוות דעת של גרפולוג משפטי ומעדיף אותו על פני מומחה לכתב יד בלבד. לפני ארבעים שנה קבע שופט בית המשפט העליון זוסמן כי "מקצוע הגרפולוגיה הגיע לדרגה של מדע שימושי ואין להטיל ספק בכושרו של הגרפולוג לגלות זיופים". יחד עם זאת הוסיף השופט כי תמיד יש חשש כי גרפולוג המובא מטעם מי מהצדדים יכול להטות את חוות דעתו לכוון זה ולכן יש לקחת זאת בחשבון במערכת השיקולים הכוללת.

השוואת כתבי יד הוא תחום בתוך הגרפולוגיה

במסגרת לימודי משפטים מלמדים גם סוגיות הקשורות להשוואת כתבי יד וזיופי חתימות ואימותן על ידי גרפולוג או מומחה לכתבי יד. לימודי משפטים מדגישים את הפסיקות השונות שהתקבלו בנוגע לתחום זה על מנת להעניק כלים לתלמידי לימודי משפטים כדי שיוכלו להשתמש בהם בהופיעם בבתי המשפט בישראל. ואמנם, השוואת כתבי יד וחתימות אינו תחום השונה או המרוחק מהגרפולוגיה, אלא להיפך. תחום זה הוא ענף של הגרפולוגיה. ההבדל הוא שבמלאכת השוואת כתבי יד אין התייחסות לקווי האישיות של הנבדק, אלא רק לבדיקה טכנית של הכתב והדבר מצביע על כך שהגרפולוג המשפטי מבצע רק את השלב הראשון של האימות והבדיקה הטכנית של הכתב ולא את שלב ניתוח האישיות כפי שהוא נדרש במקרים שמחוץ לכתלי בית המשפט.

מומחיות הגרפולוג

יש מקרים כי בבית המשפט מתעוררת בעיית המומחיות של הגרפולוג והיכן רכש את המיומנות שלו, כמה זמן היא ארכה וכיוצא באלה. ישנם עורכי דין שסיימו לימודי משפטים והם מכירים את הסוגייה מלימודיהם, אך הם מנסים להמעיט ממומחיותו של הגרפולוג לפי מקום השתלמותו והתעודה שהוא  מחזיק ברשותו. אך גישת בית המשפט העליון בנקודה זו מאד ברורה. בפסיקה לגבי קבלת חוות דעתו של גרפולוג מסויים על סמך הכשרתו קבע השופט גבריאל כי: "אין פסול עקרוני בהסתמכות בית המשפט על חוות דעת של עד אשר בדרך כזו או אחרת, אם מתוך עיסוק במקצוע או בתור חובב, או בדרך מקרית אחרת, רכש ידע כללי בנושא מסויים".

הדפס