03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

ניוד עובדים

האבחון הגרפולוגי משמש ככלי נוסף בהכרעה האם לקדם או להעביר עובד לתפקיד אחר במערכת ההולם יותר את כישוריו.

במקרים שבהם המעסיק או המנהל הישיר אינם בטוחים כי האדם מתאים לקידום או לתפקיד אחר המוצע לו, הגרפולוגיה יכולה לשקף יכולות ניהוליות וכישורים אחרים שלא באו לידי ביטוי בתפקיד הנוכחי.

הבחינה הגרפולוגית הייעודית לנושא ניוד עובדים עונה על מספר שאלות מרכזיות, בהן: יכולת ראיה מערכתית של העובד, דרך קבלת ההחלטות, ניהול משא ומתן, לקיחת אחריות ויוזמה, יכולת עמידה בלחצים ולוחות זמנים, התמודדות מול דמויות סמכותיות ועוד.

ההערכה הגרפולוגית עשויה למנוע פעמים רבות החלטות שגויות, המשפיעות על מידת היציבות וההצלחה במחלקה ובארגון כולו.

האבחון הגרפולוגי משמש ככלי נוסף בהכרעה האם לקדם או להעביר עובד לתפקיד אחר במערכת ההולם יותר את כישוריו.

במקרים שבהם המעסיק או המנהל הישיר אינם בטוחים כי האדם מתאים לקידום או לתפקיד אחר המוצע לו, הגרפולוגיה יכולה לשקף יכולות ניהוליות וכישורים אחרים שלא באו לידי ביטוי בתפקיד הנוכחי.

הבחינה הגרפולוגית הייעודית לנושא ניוד עובדים עונה על מספר שאלות מרכזיות, בהן: יכולת ראיה מערכתית של העובד, דרך קבלת ההחלטות, ניהול משא ומתן, לקיחת אחריות ויוזמה, יכולת עמידה בלחצים ולוחות זמנים, התמודדות מול דמויות סמכותיות ועוד.

ההערכה הגרפולוגית עשויה למנוע פעמים רבות החלטות שגויות, המשפיעות על מידת היציבות וההצלחה במחלקה ובארגון כולו.