03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

התאמת שותפויות

הגרפולגיה מספקת מענה טוב ואינפורמציה מקיפה במקרים שבהם יש צורך בארגון מחדש של צוותים קיימים בארגון.

ניתן לאבחן את החלקים החזקים ונקודות התורפה, הן המקצועיים והן האישיותיים-חברתיים, כך שיהיה ניצול מקסימאלי של המשאבים והכישורים הנמצאים בתוך הצוות, ולבצע ציוות של אנשי מקצוע שונים שיוכלו לעבוד בשיתוף פעולה ובתפוקות מרביות לתועלת הארגון.

הגרפולגיה מספקת מענה טוב ואינפורמציה מקיפה במקרים שבהם יש צורך בארגון מחדש של צוותים קיימים בארגון.

ניתן לאבחן את החלקים החזקים ונקודות התורפה, הן המקצועיים והן האישיותיים-חברתיים, כך שיהיה ניצול מקסימאלי של המשאבים והכישורים הנמצאים בתוך הצוות, ולבצע ציוות של אנשי מקצוע שונים שיוכלו לעבוד בשיתוף פעולה ובתפוקות מרביות לתועלת הארגון.