03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

אבחון עובדים והתאמתם לתפקיד

ביצוע אבחון גרפולוגי מפורט למועמדים לעבודה:
האבחון מתייחס למידת ההתאמה לתפקיד ולסביבה הארגונית, ומציג תמונה אישיותית מקיפה של המועמד. האבחון נותן תמונה רחבה ביחס לכישורי המועמד ואישיותו.

באבחון גרפולוגי נחשפים נושאים שאותם לא ניתן לגלות בראיון עבודה רגיל, המתאפיין בחוקים ברורים והמועמד יודע "פחות או יותר" למה לצפות, כיצד להציג את עצמו, ורמת השליטה שלו בסיטואציה גבוהה יחסית. כך שהוא יכול לספק אינפורמציה שנוחה לו ולשמור לעצמו מידע שעלול לפגום בסיכוייו להתקבל לעבודה.

בבחינה הגרפולוגית ניתן לקבל, בין השאר, אינפורמציה על אמינותו ויושרו של הכותב – האם האדם מדווח אמת, יציב מבחינה תעסוקתית, שומר על חוקי הארגון, אמין בכל הקשור לכספים אחראי, ועוד. הבדיקה מהווה מעין "פוליגרף", לתפקידים הדורשים סודיות, ניהול כספים, ואף למשרות ביטחוניות ותפקידים הדורשים סודיות.

הבחינה הגרפולוגית מגלה את סגנון החשיבה של המועמד ותפיסתו העצמית, ולהסיק מכך לגבי יכולותיו להתמודד עם ביקורת, לקחת אחריות, ליזום, להפגין אסרטיביות, מהו קצב עבודתו ועוד.
מן הבחינה הגרפולוגית ניתן ללמוד עוד על כישורי המועמד, מידת המעורבות והאכפתיות, על יחסי האנוש והיכולת לתקשר עם שותפי התפקיד במערכת, יכולת ניהול מו"מ, תגובה מהירה, התמודדות עם לחצים ומצבים לא צפויים.

הגרפולוגיה משמשת "זוג עיניים" נוסף בראיון העבודה, וככלי היכול להעשיר מידע ולהצליב אינפורמציה עם התכנים העולים בראיון, ולתת תמונה מדוייקת ומהימנה יותר על המועמד.
האבחון מסייע ומקל על תהליך קבלת ההחלטות של המעסיק.

ביצוע אבחון גרפולוגי מפורט למועמדים לעבודה:
האבחון מתייחס למידת ההתאמה לתפקיד ולסביבה הארגונית, ומציג תמונה אישיותית מקיפה של המועמד. האבחון נותן תמונה רחבה ביחס לכישורי המועמד ואישיותו.

באבחון גרפולוגי נחשפים נושאים שאותם לא ניתן לגלות בראיון עבודה רגיל, המתאפיין בחוקים ברורים והמועמד יודע "פחות או יותר" למה לצפות, כיצד להציג את עצמו, ורמת השליטה שלו בסיטואציה גבוהה יחסית. כך שהוא יכול לספק אינפורמציה שנוחה לו ולשמור לעצמו מידע שעלול לפגום בסיכוייו להתקבל לעבודה.

בבחינה הגרפולוגית ניתן לקבל, בין השאר, אינפורמציה על אמינותו ויושרו של הכותב – האם האדם מדווח אמת, יציב מבחינה תעסוקתית, שומר על חוקי הארגון, אמין בכל הקשור לכספים אחראי, ועוד. הבדיקה מהווה מעין "פוליגרף", לתפקידים הדורשים סודיות, ניהול כספים, ואף למשרות ביטחוניות ותפקידים הדורשים סודיות.

הבחינה הגרפולוגית מגלה את סגנון החשיבה של המועמד ותפיסתו העצמית, ולהסיק מכך לגבי יכולותיו להתמודד עם ביקורת, לקחת אחריות, ליזום, להפגין אסרטיביות, מהו קצב עבודתו ועוד.
מן הבחינה הגרפולוגית ניתן ללמוד עוד על כישורי המועמד, מידת המעורבות והאכפתיות, על יחסי האנוש והיכולת לתקשר עם שותפי התפקיד במערכת, יכולת ניהול מו"מ, תגובה מהירה, התמודדות עם לחצים ומצבים לא צפויים.

הגרפולוגיה משמשת "זוג עיניים" נוסף בראיון העבודה, וככלי היכול להעשיר מידע ולהצליב אינפורמציה עם התכנים העולים בראיון, ולתת תמונה מדוייקת ומהימנה יותר על המועמד.
האבחון מסייע ומקל על תהליך קבלת ההחלטות של המעסיק.