03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

                  03-5335707   |   054-7990414  |  smadarambar1@gmail.com 

גרפולוגיה לעסקים

מנהלים ובעלי עסקים, המשקיעים זמן משאבים בתהליכי מיון
והכשרה של עובדיהם עלולים בסוף לגלות שהעובד כלל אינו
מתאים למערכת, ואף עלול לגרום לנזק ישיר ועקיף לארגון כולו.

בעת גיוס עובדים – הבדיקה הגרפולוגית מסייעת לגלות נושאים שאותם
לא ניתן לראות בראיון עבודה רגיל.
בעת קידום, מעבר תפקיד או ציוות מחודש של בעלי תפקידים – ניתן
לחשוף כישורים מקצועיים שלעובד לקידום לא היתה הזדמנות או יכולת
לחשוף בתפקידו במערכת.
בניגוד לראיון עבודה המתאפיין בחוקים ברורים, ובהם המועמד יכול
לחשוף אינפורמציה הנוחה לו, הבחינה הגרפולוגית משמשת כלי שאינו
מושפע ממניפולציה ובעל רמת מהימנות גבוהה.

שירותי הגרפולוגיה לעסקים כוללים:

• אבחון ומיון עובדים, התאמה לתפקיד ושיבוץ עובדים – אבחון
  גרפולוגי מפורט למועמדים לעבודה. האבחון מתייחס למידת
  ההתאמה לתפקיד ולסביבה הארגונית, ומציג תמונה אישיותית מקיפה של המועמד.
• ניוד עובדים בתוך המערכת – האבחון משמש ככלי נוסף
   בהכרעה האם לקדם או להעביר עובד לתפקיד ההולם את כישוריו.
• ארגון צוותי עבודה – ייעוץ בנושא רה-ארגון של צוותים בארגון.

 

  

מנהלים ובעלי עסקים, המשקיעים זמן משאבים בתהליכי מיון
והכשרה של עובדיהם עלולים בסוף לגלות שהעובד כלל אינו
מתאים למערכת, ואף עלול לגרום לנזק ישיר ועקיף לארגון כולו.

בעת גיוס עובדים – הבדיקה הגרפולוגית מסייעת לגלות נושאים שאותם
לא ניתן לראות בראיון עבודה רגיל.
בעת קידום, מעבר תפקיד או ציוות מחודש של בעלי תפקידים – ניתן
לחשוף כישורים מקצועיים שלעובד לקידום לא היתה הזדמנות או יכולת
לחשוף בתפקידו במערכת.
בניגוד לראיון עבודה המתאפיין בחוקים ברורים, ובהם המועמד יכול
לחשוף אינפורמציה הנוחה לו, הבחינה הגרפולוגית משמשת כלי שאינו
מושפע ממניפולציה ובעל רמת מהימנות גבוהה.

שירותי הגרפולוגיה לעסקים כוללים:

• אבחון ומיון עובדים, התאמה לתפקיד ושיבוץ עובדים – אבחון
  גרפולוגי מפורט למועמדים לעבודה. האבחון מתייחס למידת
  ההתאמה לתפקיד ולסביבה הארגונית, ומציג תמונה אישיותית מקיפה של המועמד.
• ניוד עובדים בתוך המערכת – האבחון משמש ככלי נוסף
   בהכרעה האם לקדם או להעביר עובד לתפקיד ההולם את כישוריו.
• ארגון צוותי עבודה – ייעוץ בנושא רה-ארגון של צוותים בארגון.